Mój mail:  [email protected]

Tel: 535 328 299

Adres Sprzedawcy: Dziurawe Sample, al. Niepodległości 7/15, 58-100 Świdnica

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 35 1140 2004 0000 3402 7687 3621