Z początkiem marca została otworzona pierwsza wystawa prac Chucka D z Public Enemy, absolwenta Adelphia University na wydziale projektowania graficznego. Wiele z tych prac powstawało w trakcie trwania tournee Public Enemy.

 


 

Chuck D